ΤΑΙΠΕΔ: Το ξεπούλημα της χώρας βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη

Το «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» αναλαμβάνει το γενικό ξεπούλημα και δεν μένει τίποτα έξω. Το ΤΑΙΠΕΔ συστάθηκε με τον Ν. 3986/2011 στα πλαίσια του εφαρμοστικού νόμου του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος, το οποίο «πέρασε» δια πυρός και σιδήρου από τη Βουλή, ενώ έξω από αυτή η ΕΛΑΣ είχε εξαπολύσει χημικό πόλεμο επί ώρες ενάντια σε χιλιάδες διαδηλωτές.

Είναι εύκολο και χρήσιμο  για όλους να ενημερωθούν περισσότερο. Το θέμα αφορά και την Πελοπόννησο, της οποίας δημόσια ακίνητα μπορεί να βρεθούν ανά πάσα στιγμή στο σφυρί. Γι’ αυτό το λόγο αναδημοσιεύουμε σήμερα ένα κείμενο που περιληπτικά εξηγεί τι είναι το ΤΑΙΠΕΔ και σε τι αποσκοπεί η ίδρυσή του:

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) συστάθηκε την 1η Ιουλίου 2011 (N. 3986/2011), στο πλαίσιο της εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής.

Στόχος του νέου νόμου ήταν η αποπολιτικοποίηση της διαδικασίας αποκρατικοποιήσεων. Με αυτό τον τρόπο η πολιτεία εγκαταλείπει τον παλιό τρόπο αποκρατικοποιήσεων που γινόταν με βάση τον νόμο 3049/2002.

Το Ταμείο είναι ανώνυμη εταιρεία, με το Ελληνικό Δημόσιο ως το μόνο μέτοχο και με μετοχικό κεφάλαιο €30 εκατομμύρια. Το Ταμείο δεν εμπίπτει στις διατάξεις του Δημοσίου και λειτουργεί με κανόνες ιδιωτικού δικαίου. Όσον αφορά στα περιουσιακά στοιχεία που μεταφέρονται από το Δημόσιο, αυτά δεν αποτελούν μετοχικό κεφάλαιο του Ταμείου.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του ΔΣ ορίστηκαν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Προηγουμένως ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, είχαν περάσει από την Επιτροπή του Άρθρου 49Α του Κανονισμού της Βουλής, όπου η τοποθέτηση τους εγκρίθηκε με 13 θετικές ψήφους σε σύνολο 15.

Το Ταμείο έχει 6ετή διάρκεια ζωής η δε σημερινή διοίκηση είναι διορισμένη για περίοδο τριών χρόνων. Το Ταμείο διοικείται αποκλειστικά από το Διοικητικό Συμβούλιο του. Καμία απόφαση που αφορά στις ιδιωτικοποιήσεις δε λαμβάνεται από τη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο περιλαμβάνει πέντε (5) μέλη και απαρτίζεται από εκπροσώπους των τριών πολιτικών κομμάτων (ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΛΑΟΣ) και επαγγελματικά στελέχη. Επίσης στο Διοικητικό Συμβούλιο έχουν οριστεί δύο παρατηρητές, ένας από την Ευρωζώνη και ένας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την απόλυτη εξουσία για τις αποφάσεις των αποκρατικοποιήσεων. Ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει την απόλυτη ευθύνη για τη λειτουργία του Ταμείου και εισηγείται τις αποκρατικοποιήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο για απόφαση.

Στο Ταμείο μεταφέρθηκαν τα περισσότερα  από τα περιουσιακά στοιχεία που είχαν περιληφθεί στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα και θα μεταφερθούν όποια ακόμη περιουσιακά στοιχεία αποφασίσει η Ελληνική Δημοκρατία να αξιοποιήσει ή να πουλήσει.

Όποιο περιουσιακό στοιχείο μεταφερθεί στο Ταμείο, πωλείται, αναπτύσσεται ή ρευστοποιείται. Δεν επιτρέπεται από τον Νόμο η επιστροφή των περιουσιακών στοιχείων στο Δημόσιο.

Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν μεταφερθεί στο Ταμείο συνοψίζονται σε τρείς κατηγορίες:

 • ακίνητα
 • μετοχές εταιρειών
 • δικαιώματα

Πιο συγκεκριμένα στο Ταμείο έχουν μεταφερθεί από τη Διυπουργική Επιτροπή:

 • 35 ακίνητα του Δημοσίου
 • μετοχές του «Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών»
 • μετοχές  της «Ελληνικά Πετρέλαια»
 • μετοχές του «ΟΔΙΕ» (Ιππόδρομοι)
 • μετοχές της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ»
 • μετοχές της «ΛΑΡΚΟ»
 • μετοχές της «ΕΥΔΑΠ»
 • μετοχές της «ΕΥΑΘ»
 • μετοχές «ΟΛΠ»
 • μετοχές «ΟΛΘ»
 • Τα οικονομικά δικαιώματα των αυτοκινητοδρόμων
 • μετοχές του «ΟΠΑΠ»
 • μετοχές της « ΑΛΦΑ Τράπεζας»
 • μετοχές της «Εθνικής Τράπεζας»
 • μετοχές της  «Τράπεζας Πειραιώς»
 • δικαιώματα αποθήκευσης φυσικού αερίου στη Νότια Καβάλα
 • δικαιώματα των Κρατικών Λαχείων
 • δικαιώματα «ΟΠΑΠ»
 • δικαιώματα  «39 Περιφερειακά Αεροδρόμια»
 • δικαιώματα «Ψηφιακό Μέρισμα»
 • δικαιώματα «Συχνότητες Κινητής Τηλεφωνίας»
 • δικαιώματα Ψήφου των «ΕΛΤΑ»
 • δικαιώματα Ψήφου « 10 ΛΙΜΑΝΙΑ»

Το Διοικητικό Συμβούλιο στις αποφάσεις του λαμβάνει υπόψη τη γνώμη του Συμβουλίου των Εμπειρογνωμόνων, η οποία όμως δεν είναι δεσμευτική. Το Συμβούλιο των Εμπειρογνωμόνων αποτελείται από επτά άτομα με ευρεία εμπειρία και ισχυρά ακαδημαϊκά προσόντα. Τέσσερα πρόσωπα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τρία ορίζονται από την Τρόικα. Το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων γνωμοδοτεί για κάθε αποκρατικοποίηση ενώ η διαδικασία αποκρατικοποίησης περιγράφεται στον Νόμο 3869/2011.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά για να εγκρίνει τα βασικά σημεία της διαδικασίας του διαγωνισμού, την προεπιλογή, τους κύριους όρους της σύμβασης και την επιλογή του τελικού επενδυτή. Απαιτείται απλή πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για μια απόφαση και η γνώμη του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων δίνεται κατά πλειοψηφία.

Στο τέλος της διαδικασίας υπάρχει ανεξάρτητος εκτιμητής, τη γνώμη του οποίου επίσης λαμβάνει υπόψη του το Διοικητικό Συμβούλιο στις συσκέψεις του. Μετά από απόφαση που λαμβάνει το Διοικητικό Συμβούλιο για αποκρατικοποίηση, η σύμβαση υποβάλλεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο. Κατά μέσο όρο μία αποκρατικοποίηση διαρκεί από 9 μέχρι 15 μήνες, από την έναρξη της προετοιμασίας μέχρι το χρηματικό ποσό να κατατεθεί στο Ταμείο.

Το Ταμείο δημοσιεύει τριμηνιαίες αναφορές, έχει εσωτερικούς κανονισμούς, εσωτερικούς και εξωτερικούς ελεγκτές και υπόκειται σε Κοινοβουλευτική παρακολούθηση.

Το Ταμείο διοικείται από έμπειρους επαγγελματίες οι οποίοι προέρχονται από τους τομείς των τραπεζών, της συμβουλευτικής και της νομικής, υποβοηθούμενοι από ένα Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων, ενώ προσλαμβάνει έμπειρους διεθνείς συμβούλους σε κάθε έργο. Έχει στη διάθεσή του συστήματα διαχείρισης έργων τελευταίας τεχνολογίας και έχει υιοθετήσει μια πολύ απλή οργανωτική δομή για να διευκολύνει την άμεση λήψη αποφάσεων.

Το Ταμείο έχει εγκρίνει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ), το οποίο αναθεωρείται κάθε εξάμηνο . Για τη ανάπτυξη του ΕΠΑ, το Ταμείο ταμείο έλαβε υπόψη του:

 • τα αναμενόμενα έσοδα
 • τα μακροπρόθεσμα οφέλη
 • την πολυπλοκότητα και το βαθμό ωριμότητας του κάθε έργου.

Το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας είναι το πιο ευρέως διαδεδομένο πρόγραμμα εκποίησης στον κόσμο. Ο κύριος στόχος του είναι η προσέλκυση σημαντικών διεθνών ροών κεφαλαίου, τα οποία θα συνεισφέρουν στην επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας και θα τροφοδοτήσουν την οικονομική ανάπτυξη. Οι προσπάθειες του ΤΑΙΠΕΔ θα βασιστούν σε τρεις πυλώνες; σαφήνεια σκοπού, διαφάνεια διαδικασιών και ταχύτητα.

Όλες οι ανακοινώσεις που αφορούν στο Ταμείο θα αναρτώνται στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Ταμείου, προκειμένου να υπάρχει πλήρης ενημέρωση και διαφάνεια.

Πηγή: http://syspeirosiaristeronmihanikon.blogspot.com/2012/01/blog-post_15.html

Advertisements
, , ,

Εγγραφή

One Comment στο “ΤΑΙΠΕΔ: Το ξεπούλημα της χώρας βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη”

 1. Β.Χ. Says:

  Ενώ ψηφιζόταν ο νόμος τέρας και έξω από τη Βουλή η ΕΛΑΣ είχε εξαπολύσει χημικό πόλεμο επί ώρες ενάντια σε χιλιάδες διαδηλωτές…… Οι βουλευτές όχι μόνο δεν παραιτήθηκαν αλλά παρέμεναν κλεισμένοι μέσα στη βουλή, αντί να βγουν και να σταθούν τουλάχιστον στο πλευρό των διαδηλωτών, ούτε και αυτοί των αριστερών κομμάτων.

  Απάντηση

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Google photo

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: